Jak to ogarnąć?

Jak to ogarnąć?

"Jak to ogarnąć?" jest kanałem informacyjno-publicystycznym, na którym poruszane są ważne kwestie życia społecznego.
Autor kanału podróżuje po Polsce i Europie w celu pełniejszego przedstawienia obrazu bezdomności, która jest problemem globalnym i w dużej mierze dotyczy Polaków.
Bohaterami filmów na kanale JtO są ludzie bezdomni, wykluczeni, doświadczeni przez los, który sprawił, że ich życie odbiega znacznie od norm powszechnie akceptowalnych.
Historie przedstawione w filmach są ukazane z punktu widzenia ich bohaterów i prezentują wyłącznie ich własną ocenę sytuacji. Dlatego też prawdziwość i wiarygodność przedstawianych treści pozostawiamy ocenie widzów kanału.
Jednocześnie prosimy o to, by zamieszczane komentarze były przemyślane i nie krzywdziły uczuć bohaterów oraz innych osób, o których jest mowa w filmach.

Motto JtO
Pokazywać rzeczywistość, inspirować, budzić empatię oraz tworzyć ciekawe filmy, pozostawać otwartym na sugestie.

Wideo
PLworld